Youth with a mission, Louise ten Wolde

ENGAGE GOD & EMBRACE THE WORLD

Ek sal vir die Here sê: U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Psalm 91:2 Deze tekst komt uit de Afrikaanse Bijbel. Afgelopen jaar ben ik voor 6 maanden naar een Bijbelschool geweest van YWAM, Youth With A Mission, in Zuid-Afrika, Kaapstad. Eind oktober hoop ik terug te gaan om daar deel te zijn van het leiderschapsteam. YWAM is een internationale organisatie, in Nederland  bekend als Jeugd met een Opdracht. Het motto van YWAM is: To know God and make Him known. (God kennen en Hem kenbaar maken). Ik wil hier aan bijdragen door aan het werk te gaan als staflid. Dit houdt in dat ik studenten zal begeleiden tijdens hun leergang, genaamd: Disciple Trainingship School (DTS). Zo’n DTS, met als thema: Engage God and Embrace the World, bestaat uit 2 fases. De eerste heet Lecture-fase: In deze fase krijg je 3 maanden onderwijs over verschillende onderwerpen zoals: de Bijbel, God, Jezus en de Heilige Geest. Maar ook leer je over jezelf: wie ben ik, wie is God voor mij en wat betekent dat? ‘Engage God’. De tweede fase heet Outreach, deze duurt ook 3 maanden. Dan gaan er verschillende teams van de school de wereld in om  Gods liefde te delen en te laten zien door deel te nemen aan kinderkampen, evangelisatie-activiteiten, praktische taken (zoals het opknappen van scholen, kerken) en bemoediging brengen in alle uithoeken van de wereld.‘Embrace the world’.

Mijn taak als staflid zal zijn het (persoonlijk) begeleiden van de studenten en ik zal dus ook met hen mee gaan op Outreach. Verder zal ik op de school allerlei taken krijgen, bijvoorbeeld in de organisatie, boekhouding en huishouding.
De school waar ik zal werken staat in Kaapstad (Zuid-Afrika), in de wijk Muizenberg. YWAM Muizenberg beschrijft zichzelf als: a multi-cultural community who embraces, equips, and launches all people to all nations to reveal Christ and His Kingdom. (Een multiculturele samenleving, die alle mensen omarmt, toerust en uitzendt naar alle naties om Christus en Zijn koninkrijk te laten zien). Elk jaar starten er bij YWAM Muizenberg rond de 300 studenten, uit verschillende landen met hun DTS.

Wanneer? Ik hoop eind oktober te vertrekken en zal dit werk voor 2 jaar bij YWAM Muizenberg gaan doen. In die 2 jaar zal ik een aantal keer een Outreach begeleiden.

Waarom? In de periode die ik zelf in Muizenberg was voor mijn DTS, heb ik zoveel geleerd van God en hoe Hij Zichzelf laat zien aan deze wereld. Ik wil mijn talenten inzetten om jongeren te helpen in hun geloofsontwikkeling en hen te laten ontdekken dat God een Vader is, die heel dichtbij is, die van hen houdt en die bij hun leven betrokken wil zijn. Het volgen van de DTS heeft mij een basis gegeven voor de rest van mijn leven en dat wil ik graag aan zoveel mogelijk jongeren meegeven. En samen met hen de Liefde van de Vader in de wereld verspreiden.

Hoe? Ten eerste hoop ik dit allemaal samen met God te doen. Ten tweede heb ik ook mensen nodig die met mij mee leven, met mij mee bidden en die met mij mee doen, door mij financieel te steunen. Medewerkers van YWAM krijgen geen salaris en zijn daarom afhankelijk van support van hun achterban. Momenteel heb ik twee banen om zelf ook zoveel mogelijk te kunnen sparen. Ik heb € 550,- per maand nodig voor eten en drinken, kleding, de huur van mijn kamer en de Outreach.

Ben jij bereid om met mij mee te doen en daardoor mee te helpen aan de missie van YWAM?
Het liefst ontvang ik een bedrag per maand, maar een éénmalige donatie is ook zeker welkom. Als je mij wilt sponseren kan je mij dit doorgeven via de mail of mijn 06-nummer. Je kunt ook een sponsorbrief invullen op 7 oktober in de fonteindienst.

Ik zal een maandelijkse nieuwsbrief versturen over wat ik beleef en wat ik van God zie in Muizenberg en tijdens de Outreach. Als je deze zou willen ontvangen, neem gerust contact met mij op. Mijn gegevens  staan onderaan.
Ook op mijn facebookpagina kun je mij volgen. Als je zoekt naar YWAM Louise, zul je mijn pagina vinden.

Alvast heel erg bedankt voor al jullie support!

Louise ten Wolde
06-11074680louise2611@hotmail.nl

 

Alle maandelijkse steunbedragen en donaties zijn welkom op het volgende rekeningnummer: NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Zuid-Afrika Louise ten Wolde. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

www.ywammuizenberg.org

 

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×