Over Fonteinwerk

Fonteinwerk wil mensen bij Jezus Christus brengen, zodat ze Gods zegen ervaren en hun leven meer op Jezus kunnen richten. Fonteinwerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Harderwijk en is een vernieuwende en uitdagende vorm van kerk zijn. Met eigentijdse taal en eigentijdse muziek zoeken we steeds weer naar werkvormen om aansluiting te vinden bij mensen van deze tijd. Want we geloven dat de boodschap van Jezus Christus onverminderd relevant is voor deze tijd. Iedereen is welkom, gelovig of niet (meer), kerkelijk of juist niet, jong of wat ouder. Als je je thuisvoelt in Fonteinwerk hoor je er bij!

Fonteinwerk samengevat in een ABC

A

Avontuurlijkhet avontuur van het geloof aangaan

B

Betrokkenbetrokken worden op de Beweging van God

C

Christus centraaloefenen van de gaven die Christus geeft

Fonteinwerk is gebaseerd op vijf kernwaarden

De kracht van Gods nabijheid

God neemt het initiatief. Hij treedt ons tegemoet. In zijn zoon Jezus Christus nam Hij zelfs ons dna-profiel aan. Hij roept ons en wil ons door zijn Heilige Geest nabij zijn in het leven van elke dag.

 

De kracht van er op uit gaan

Het goede wat we hebben ontvangen mogen we dankbaar delen met de mensen om ons heen. Dat begint dicht bij huis: bij collega’s, vrienden, kinderen en buren. Fonteinwerk wil je helpen om naast anderen te gaan staan, met woorden en daden. Ik mag er zijn en dus die ander ook!

 

De kracht van gemeenschap

Geloven doe je samen. We zoeken naar nieuwe vormen van community die flexibel, eigentijds en open zijn. Die gemeenschap functioneert waar mensen elkaar oprecht proberen te verstaan. We houden van de kerk, maar hebben de focus op het Koninkrijk: de invloedssfeer van God in onze wereld, daar waar Hij wordt geëerd en gehoorzaamd. Het gaat om het Koninkrijk, maar het draait altijd om Christus.

 

De kracht van de Bijbel als Woord van God voor ons

God wil door zijn Woord tot ons spreken. We willen ons daarom oefenen in het luisteren, om in en door zijn Woord ook zijn Stem voor ons te horen. Op basis van Jezus’ woord willen we Hem volgen in het leven van elke dag. Wie Jezus volgt heeft al gaven en talenten die dienstbaar gemaakt mogen worden aan de gemeente van de Heer en de wereld.

 

De kracht van gebed, lofprijzing en aanbidding

Gebed is de zuurstof voor onze relatie met God, individueel en gemeenschappelijk. We willen God prijzen om wie Hij is, om zijn heiligheid en omdat Hij waardig is onze lof te ontvangen. ‘Dien de Heer met vreugde’. We sluiten daarbij niet de ogen voor de soms moeizame kanten van ons leven en het geloof.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×