Missionaire wijkgemeente

De Algemene Kerkenraad (AK) PGH heeft het Fonteinwerk de status van ‘missionaire wijkgemeente’ gegeven. Wat betekent deze stap?
Het is geen grote stap, maar wel een veelzeggende. Feitelijk had Fonteinwerk al min of meer die vorm. Gesprekken vorig jaar in en met de commissie ‘Verleden-Heden-Toekomst’ maakten duidelijk dat er veel onduidelijk was over de status van Fonteinwerk. Wat is het nu precies? Met ‘missionaire wijkgemeente’ wordt daarin nu een stukje duidelijkheid gegeven. De kerkorde zegt hierover: ‘Een missionaire gemeente is een (wijk)gemeente in wording die gevormd wordt met het oog op missionaire arbeid.’

In wording

Een missionaire wijkgemeente is dus hetzelfde als een ‘wijkgemeente in wording’. ‘In wording’ duidt er niet op dat je een ‘gewone wijkgemeente’ wilt worden, maar dat we in beweging zijn en blijven. In de dynamiek van deze tijd, waarin de bestaande kerkstructuren onder druk staan, staan we open voor een nieuwe, beweeglijke vorm die past bij nu en die toekomstbestendig is. In wording blijven tot de voleinding in het Koninkrijk.

Missionair

Er is nu voor die andere aanduiding gekozen: ‘missionaire wijkgemeente’. Die heeft wel een risico: alsof de rest van de kerk niet missionair zou zijn. Natuurlijk is dat niet zo. Heel de kerk heeft een missie, de zendingsopdracht en -belofte van onze Heer, zoals Jezus in Hand. 1,8 belooft: ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen…. tot aan de uiteinden van de aarde.’ Pinksteren is het feest van onze missie om met z’n allen met ons hele doen en laten Gods liefde te belichamen, ‘desnoods met woorden’ (Franciscus van Assisi).

Wat is er dan zo specifiek aan deze missionaire wijkgemeente? Heeft Fonteinwerk dan nog een speciale missie die de rest van de kerk niet heeft?
De gedachte van een ‘missionaire wijkgemeente’ is wel dat er een specifieke missie kan bestaan. Eentje waar de kerk als geheel misschien minder makkelijk aan toe zou kunnen komen. Net zo goed als andere onderdelen van de kerk hun eigen missie hebben. Zoals het seniorenpastoraat – de naam zegt het al. En het jeugdwerk. ‘Kerk naar buiten’ spreekt voor zich. En ook de naam ‘Regenboog’ is uitdrukking van een paar prachtige opdrachten – zonder aan die wijkgemeente iets te willen voorschrijven: ik kan geen regenboog zien zonder een appèl te voelen op inclusieve veelkleurigheid èn zorg voor Gods prachtige schepping!

Fonteinmissie

Het Fonteinwerk heeft eerder vijf kernwaarden geformuleerd als kern van zijn missie:

  1. de kracht van Gods nabijheid
  2. de kracht van de Bijbel als Woord van God voor ons
  3. de kracht van gebed, lofprijzing en aanbidding
  4. de kracht van gemeenschap
  5. de kracht van er op uit gaan

Ten diepste is dit nog steeds wat de missie van heel de kerk is. Bij Fonteinwerk wordt die wel op een specifieke manier beleefd. Deze missie wordt er niet door bepaald dat we een specifieke doelgroep hebben, of mikken op een bepaalde leeftijd. Ook niet een sociale klasse of een vergeten groep in de samenleving. Het eigene van Fonteinwerk binnen de PGH is (bijv. volgens commissie ‘Verleden-Heden-Toekomst’) vooral te vinden in de eigen ‘kleur’ die dan wordt getypeerd als ‘evangelisch-charismatisch getint’.

Het gaat om een sterke focus op de verwachting van Gods Koninkrijk, op de heel makende kracht van Jezus Christus en op de versterking door de gaven van de heilige Geest.

  • We zien het als een opdracht om de status ‘in wording’ vorm te geven en wel ‘blijvend in wording’ – de dynamiek op te zoeken van een beweeglijke kerk, die openstaat voor mensen binnen en buiten ons protestantse wereldje. Noem het maar een ‘missionair netwerk’, waarin het verband niet altijd even strak is, maar wel ruimte biedt.
  • Om dan met de mensen die bij ons onderdak vinden een ‘helende gemeenschap’ te zijn, een plek waar je met de blutsen die je in het leven en soms ook in de kerk opgelopen hebt, in contact komt met Christus, de grote Heelmeester.
  • Een plek waar je kunt oefenen met het in praktijk brengen van wat de Geest ons leert.

Verlangen

Tenslotte een citaat uit een lezing van Wim Dekker, ‘Missionaire gemeente in Bijbels perspectief’ (www.izb.nl): “Mijn diepste overtuiging is, dat aan het begin van alle ontwikkeling van een meer missionair gemeente zijn dan voorheen, het verlangen ligt. U moet niet beginnen met: wat zullen we nu eens gaan doen? U moet beginnen met uzelf de vraag te stellen: hoe zit het met ons verlangen? Verlangen wij vurig in een stad, waar steeds minder mensen naar de kerk gaan, waar de individualisering toeneemt, en dien ten gevolge de eenzaamheid, waar steeds meer mensen zijn als schapen zonder herder, te laten zien wie Jezus Christus vandaag wil zijn voor deze mensen? Wanneer u dat echt verlangt, dan gaat u ervoor bidden en bidden is een gevaarlijk werk, want op een gegeven moment krijg je dan ook antwoord van God en dan moet je iets gaan doen.”
Op dit verlangen en dit gebed heeft het Fonteinwerk beslist geen patent. Waar verlang jij naar? Wij vormen samen een veelkleurige gemeente om elkaar uit te dagen ons diepe verlangen bloot te leggen en dit ‘gevaarlijke’ gebed te bidden: Heer, wijs ons de weg waarop wij vandaag uw liefde kunnen laten zien in Harderwijk.

Henk Jansen, Fonteinpredikant

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×