Waar staan we met de nieuwe Fonteinvoorganger?

Hierbij een update m.b.t. het beroepingsproces voor de Fonteinvoorganger (predikant of kerkelijk werker).
In het eerste kwartaal van 2022 is de Beroepingscommissie gestart. Via voorwerk waren al 33 namen beschikbaar en daarnaast hebben zich nog een aantal kandidaten nog gemeld als reactie op de vacature.
5 kandidaten zijn uiteindelijk uitgebreid onderzocht en besproken. Toen we wisten dat daar een predikant tussen zat, hebben we in april 2022 overlegd met de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) over het vervolg. Er moest bij de classis (PKN Utrecht) een solvabiliteitsverklaring en toestemming worden gevraagd. Dit leek in eerste instantie slechts een formaliteit, maar werd vanaf augustus een ingrijpend project met meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting. Dat is nu bijna afgerond.

Tijdens de beroepingsprocedure kwamen uiteindelijk 3 kandidaten naar boven waarmee uitgebreid telefonisch en fysiek is gesproken. Na dit intensieve contact hebben 2 kandidaten de conclusie getrokken niet verder te kunnen en willen (vanwege redenen als: afstand, LHBTI, roeping van God, combinatie met andere taken …).
Met 1 kandidaat is een uitgebreider traject gelopen van gesprekken, afstemmen praktische zaken, fysiek en online horen etc. Alhoewel alles er op leek dat deze kandidaat het zou worden, veranderde er iets ingrijpends in zijn priv√© omstandigheden. Hij moest daardoor eind september met tegenzin toch “nee” zeggen. Dit was een grote teleurstelling voor de Beroepingscommissie & Stuurgroep.
Als we nu terugkijken op het proces, zijn we ook dankbaar voor de wijze waarop we Gods leiding hebben ervaren in het zoeken, praten met kandidaten en evalueren met elkaar. Ook de kandidaten hebben dit als een bijzonder mooie reis en aanpak ervaren, gaven zij terug.

Vervolgens heeft de Beroepingscommissie advies uitgebracht aan de Stuurgroep en is dit uitgebreid besproken. Dit heeft geleid tot de volgende acties:

  1. In de Beroepingscommissie zullen enkele nieuwe mensen plaatsnemen omdat helaas een aantal ‘zittende mensen’ afscheid heeft genomen. Het advies was om extra mensen toe te voegen omdat zo’n beroepingstraject best intensief is. In de commissie blijven: Christa Visser, Ewout Schouten en Martijn Stuiver. We hebben afscheid genomen van Rico Stouwdam, Mathilde Tempert en Lilly Nikkels. Dank voor jullie tijd, aandacht, energie en mooie gesprekken!
    Er zijn nu 5 nieuwe leden bereid gevonden mee te doen: Job Burger, Klaas de Vries, Annalien Koel, Albert Bonestroo en (vanaf 1 januari) Antonio Berrenchina.
  2. Het profiel is aangepast en breder gedefinieerd (minder kaders en laagdrempeliger) om met meer kandidaten te kunnen spreken en uit te nodigen te reageren. Dit komt zo snel mogelijk op de website te staan en wordt weer via de nieuwsbrief verspreid.

We gaan dus opnieuw dit beroepingsproces starten met vertrouwen op God dat we de juiste vrouw of man gaan vinden. Willen jullie hiervoor bidden? Voor de commissieleden, de samenwerking en de kandidaten?

Enerzijds zijn de Beroepingscommissie en Stuurgroep aangenaam verrast door de hoeveelheid enthousiaste kandidaten waarmee we contact konden hebben over de vacature, en dat stemt nog steeds hoopvol. Anderzijds een beetje teleurgesteld om het feit dat we er bijna waren, maar het net niet doorging. Tegelijk stemt het hoopvol en zien we verlangend uit naar wie/wat God op het pad van deze nieuwe commissie gaat brengen.

Wil je meedoen, kandidaten aandragen of…, schiet dan gerust 1 van de hierboven genoemde mensen aan of mail:¬†beroepingscommissie@pgharderwijk.nl

Namens Beroepingscommissie en Stuurgroep,
Martijn Stuiver

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×