Terugblik op Community-avond (deel 2 van 2)

Donderdag 2 november jl. hebben we een mooie community-avond gehad met een groot aantal Fonteiners. Het was een avond met ontmoeting, aanbidding, gezelligheid, een positieve update rondom het beroepingsproces van een predikant, en de feestelijke lancering van het ‘verlanglijstje’ van Fonteinwerk.

In deel 1 van de terugblik op de Community-avond hebben we benoemd waar we als Fonteinwerk naar verlangen, wat we nodig hebben om die verlangens te realiseren, en welke vervolgstappen daarvoor nodig zijn.

Dat betekent ook dat we keuzes moeten maken in de activiteiten die we blijven doen, de activiteiten die we erbij gaan doen, maar ook de activiteiten die we gaan beëindigen.

Wat doen we al en waar gaan we mee verder

Op basis van alle input die we hebben mogen ontvangen, is besloten om met een aantal belangrijke activiteiten door te gaan. Deze kosten natuurlijk wel energie, tijd en gebed:

  • Theologische ondersteuning door een Predikant / Kerkelijk werker die we aan ons willen binden.
  • De basis op orde houden rondom diensten & events; voorbereidingsteams op orde, diensten op orde, Kindernevendienst, oppas, geluid, bands, trainen van geluidsmensen, maar ook natuurlijk @homegroepen, gebedsteam en team Verbinding en de events-teams als MannenEvent, VrouwenMeetings en KampeerEvent.
  • Ruimte en vertrouwen creëren om de kleur van Fonteinwerk verder te ondersteunen en te laten groeien. Hiervoor is het van belang om minder te vergaderen en sneller initiatieven te ontplooien, zodat we kunnen aansluiten op wat er speelt in de samenleving.
  • Nieuwe verlangens die naar boven komen ’toetsen’ aan de huidige diensten en activiteiten, en bepalen wat nodig is om hier invulling aan te geven.

 

Waar gaan we minder tijd aan besteden en waar stoppen we mee

  • Minder ‘vergaderen’ en meer ‘doen & ontmoeten’.
  • Geen standaard 4de dienst optuigen zoals we dat voor andere zondagen doen, maar met elkaar op zoek naar alternatieven en daarmee experimenteren.
  • Geen energie meer steken in een flexibel en perfect ledenadministratie systeem en nieuw financieel model voor FW.
  • Geen tijd en energie steken in overleggen met betrekking tot verbouwing of renovatie van de kerk.
  • Cursussen die nu niet bij verlangens passen niet weer opnieuw leven in blazen tenzij daar vraag naar komt.

 

Fonteinwerk in relatie tot  de vernieuwing van de PG Harderwijk

Op dit moment loopt er een traject met de Protestantse Gemeente Harderwijk (PG Harderwijk) om op een andere manier samen te werken, met andere structuur en meer samenhang. Hierbij is het van belang meer verantwoordelijkheden in de wijken te gaan leggen dichtbij de leden en de activiteiten. Vraagtekens zijn er nog wel over de definitieve structuur en vooral hoe de verantwoordelijkheden nu meer bij de wijkbesturen gelegd kunnen worden. Dit moet nog gestalte krijgen in afspraken over o.a. wat ieders mandaat is, en dat noemen ze een “plaatselijke regeling”. Daar wordt nu aan gewerkt. Ook hoe onze professionals dan het beste ingezet kunnen worden, wordt dan duidelijker. Samengevat hebben overleg en brainstormsessie binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk nu geleid tot de volgende uitgangspunten voor de vernieuwing.

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we met Fonteinwerk vorige keren ook al gebrainstormd over wat we zouden willen.

Daarvan is dit hieronder de uitkomst.

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 november kwamen we tot de conclusie dat dit dus mooi in elkaars verlengde ligt.

Ook is er gesproken over een PGH vragenlijst (zie http://bit.ly/3PvSThu)
Sommige stellingen zijn misschien wat suggestief, maar daar kun je dan jouw commentaar op geven bij de opmerkingen.

 

Voortgang beroepingsproces

Job heeft uitgebreid verslag gedaan van de voortgang van het beroepingsproces. Na anderhalf jaar actief te hebben gezocht naar een nieuwe voorganger voor Fonteinwerk, heeft de Beroepingscommissie positief advies uitgebracht aan de Stuurgroep over twee geschikte kandidaten. De Stuurgroep heeft dit advies overgenomen.
Er zijn bewust geen namen genoemd van de beide kandidaten omdat er formeel nog niets vastligt.
Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de eerste voorkeurskandidaat aan de PGH en Fonteinwerk te verbinden. En zodra er hierover nieuws te melden is, zullen we dat onmiddellijk doen.

We sloten de avond af met een gezellige borrel, waarbij het heerlijk was om weer met elkaar contact te maken.

 

Ontzettend fijn als je er 2 november bij kon zijn! Is dit niet gelukt, en wil je meer horen? Heb je vragen, opmerkingen of wil je meedoen? Mail dan info@fonteinwerk.nl, voorzitter@fonteinwerk.nl of bel 06-11441127 ,of schiet een collega-stuurgroep lid als Anne, Antonio, Henk of Job aan.

Namens de Stuurgroep,
Martijn Stuiver

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×