Impressie 2e inspiratieavond 5 april jl.

Na het klaarmaken van de zaal in “Centrum De Zin” genoten we met 20 mensen van een heerlijke saté maaltijd van catering Van Den Berg.
Uiteindelijk waren we om 19.00 uur met ruim 30 personen van binnen en buiten Fonteinwerk bij elkaar. Ne een rondje koffie en thee was het tijd om te beginnen met het avondprogramma rondom het thema “Bloeien en groeien in onze omgeving!”

Informatie over 4 belangrijke thema’s

We stonden eerst even kort stil bij een 4-tal korte informatieonderwerpen:

 1. Ernst Vonkeman lichtte kort de status toe rondom het samenbrengen van Jonge gezinnen op 4de zondagen in de maand. Dit zijn tot nu toe inspirerende ochtenden met ouders, kinderen en jeugd rondom het thema Growing Young / Samen Jong. Daar zijn al mooie concrete ideeën uit gekomen, zoals ouders die zich graag wat willen verdiepen rondom geloofsopvoeding. Of tieners die verantwoordelijkheid willen nemen om te helpen bij de opvang van kinderen tijdens een 3de dienst waar geen Kinderdienst is. De samenkomsten staan nu vooral in het teken van ontmoeten, luisteren en brainstormen van wat er nodig is, en wat jongeren en ouders echt willen oppakken.
 2. Goos van Steinvoorn vertelde over een brainstormavond met een groepje Fonteiners over missionair zijn. Dit was een mooie avond waarbij vooral werd nagedacht wat “missionair zijn” precies is en wat dit inhoudt voor Fonteinwerk. Hier komt nog een verslag van, en dit zal dan ook gedeeld worden.
 3. Martijn Stuiver vertelde kort iets over ‘Veilige kerk’. Dat de kerk een veilige plek mag zijn voor jong en oud om elkaar en God te ontmoeten. De Stuurgroep zal in de komende maanden onderzoeken hoe dit, in samenwerking met het PGH-initiatief “Veilige kerk” en de vertrouwenspersonen van de PGH, verder ingevuld en ingezet kan worden binnen Fonteinwerk.
 4. Tot slot een korte toelichting op de beleidsrondes PGH en gesprekstafels. Dit ging over besluitvormingspunten met betrekking tot missie/visie, structuur, verbouwing en professionele ondersteuning. Er zijn binnen de verschillende wijken gesprekstafels georganiseerd om te bepalen wat de missie en visie is van de PGH en wat ons wel of niet bindt. Sommigen van jullie hebben misschien ook al een online enquete ingevuld. De uitkomsten van deze enquete en de verschillende avonden worden op 14 en 18 april gedeeld tijdens PGH gemeentevergaderingen. Hierbij hoort ook de input van deze avond op 5 april.

Wat is een kerkgemeenschap?

Het inspiratie en lofprijzingsdeel van de avond startten we kort met dit filmpje met de titel “Echt kerk zijn wat is dat eigenlijk?”.

Vervolgens hebben we met een viertal liederen uit volle borst de Heer geprezen en aanbeden. Naar aanleiding van Handelingen 2: 41–47 stonden we kort stil bij vragen als: Maar waar herken je een kerkgemeenschap aan? En wanneer ben je goed bezig? En wat zijn de kenmerken van een gemeente of kerkgemeenschap? Wat zou dan in een Gemeente moeten plaatsvinden?

Martijn Stuiver gaf een korte toelichting op de kenmerken vanuit Bijbels perspectief. Vervolgens hebben we daarna in tweetallen besproken of deze kenmerken bij onszelf en in onze Fonteingemeenschap in balans zijn.

 

 

Wat heeft Fonteinwerk te bieden aan Harderwijk en hoe werken we samen?  

Na een korte koffie & thee pauze, hebben we het thema “Bloeien en groeien in onze omgeving!” verder in kleinere groepen uitgediept met behulp van de volgende vragen:

 1. Wat hebben wij Harderwijk te bieden? (buiten de kerk)

In alle groepjes kwamen de volgende zaken als meest belangrijk naar voren:
-We zijn als Fonteinwerk een vindplaats van Gods Liefde wat tot uiting komt in “kom zoals je bent” / goede boodschap van Jezus / Levende God delen + God van wonderen”.
-Omzien naar elkaar/aandacht en er zijn voor anderen vinden we belangrijk.
-Ook concretere invalshoeken als bidden, bloemen uitdelen als groet, het zijn van een open gemeenschap waar iedereen welkom is, stranddiensten, afwisselende sprankelende diensten.
-En tot slot kwamen de “events” ook meerdere keren terug.

 1. Hoe vormen we een warme geloofsgemeenschap voor jong en oud in Harderwijk?

Voor jongeren en gezinnen kwam het volgende vooral naar boven:
-Durf het evangelie te benoemen op een manier die aansluit / in taal van nu.
-Luisterend oor / Luisteren / klankbord zijn / maatjesproject.
-Thema’s die aansluiten zoals de marriage course.
-Iets bieden voor alle leeftijden, zodat ‘ze’ opgroeien binnen de gemeenschap.

Met betrekking tot ouderen/volwassenen werd het volgende aangegeven:
-In kleine groepen omzien naar elkaar, en omzien naar de onbekenden.
-Loslaten van tradities.
-Gezien worden, attenties bij afwezigheid.

 1. Kijkend naar bovenstaande punten is de vraag: Wat doen we zelf als Fonteinwerk? En waarin willen en kunnen we samenwerken binnen de PGH en met de PGH-wijken (zonder dat dit ten koste gaat van onze Fonteinwerk kleur)? Waarin werken we samen en waarin wat minder?

Er werden een aantal zaken benoemd die we als Fonteinwerk zelfstandig willen blijven doen omdat we ons hierin onderscheiden van de andere PGH wijken, zoals: het houden van Fonteindiensten en vieringen, pastoraat en @home groepen, intergenerationele initiatieven en gemeenschapsgevoel, en tot slot op het gebied van “missionair zijn”, jongerenwerk en geloofsgroei.

Bij samenwerking kwamen vooral de volgende aspecten aan bod: de wens om vooral op het “Hoe-niveau” elkaar als wijkgemeenten de ruimte te geven. Als kanttekening kwam naar voren: Samen waar dat kan, maar niet ten koste van eigenheid.
Op het “Wat-niveau” samenwerken waar dat van waarde is (bijvoorbeeld in de jeugdraad). Tot slot werden activiteiten genoemd als Alpha cursus, Startweekend, de Algemene Kerkenraad, clubs en leren van elkaar.

Conclusies die wij trekken als Stuurgroep:

 • Fonteiners hebben iets met en willen iets met “missionair of externe gerichtheid” en “jongeren/jonge gezinnen”. Genoeg ideeën en input als “Vindplaats van God en zijn liefde en wonderen”, omzien naar elkaar binnen en buiten Fonteinwerk, gebed, en open en hartelijke gemeenschap.
 • Voor jongeren en jonge gezinnen: evangelie in taal die aansluit en thema’s die aansluiten. En vooral luisteren naar wat zij nodig hebben. Zorgen dat dit niet alleen ergens apart gebeurt maar juist te midden van de gemeenschap.
 • Volwassenen vooral in kleine groepen omzien naar elkaar en naar de omgeving.
 • Over de structuur van Fonteinwerk met of zonder PGH, en de vraag “Wat doen we zelfstandig?”: Diensten en pastoraat, maar dat ligt voor de hand qua stroming en ligging. Verder “missionair” en jongerenwerk.
 • Wat verder opvalt over samenwerking is dat we vooral afstemmen op het “wat en hoe” en minder op het “waarom”. De samenwerking vindt vooral plaats op bestuurlijk niveau en niet zo zeer inhoudelijk of op activiteitengebied. Niet heel veel nieuwe inzichten dus…

Wij kijken terug op een mooie en leerzame inspiratieavond. Ook op het profiel van Fonteinwerk dat we hadden opgehangen, kwam hier en daar nog waardevolle input. Een aantal inspirerende ideeën nemen we mee en we zullen ook verslag uitbrengen aan de Algemene Kerkenraad naar aanleiding van deze avond.
Mochten er bij jou vragen of opmerkingen zijn op deze impressie van de inspiratieavond, neem dan gerust contact op met iemand van de Stuurgroep. Of mail je vraag/opmerking naar secretaris@fonteinwerk.nl of voorzitter@fonteinwerk.nl

 

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×