Diaconaal jaarproject 2017

Diaconaal jaarproject 2017: “Vluchtelingen”

In het seizoen 2015/2016 hebben wij met elkaar St. Present Harderwijk ondersteunt. Financieel hebben we gecollecteerd voor deze stichting in Harderwijk die zo’n belangrijke brug slaat tussen mensen die heel hard hulp nodig hebben en Harderwijkers die willen helpen. Daarnaast hebben we ons ook ingezet om een ½ dag mede-Harderwijkers concreet te helpen. Verhuizen, schoonmaken, onkruid wieden, schuren, witten, een praatje en een wandeling, … Met meer dan 80 mensen zijn we actief geweest op 14 adressen. En tot slot hebben we op 7 adressen een kerspakket geschonken. Ook dit seizoen (najaar 2016) is het weer gelukt om in het najaar met 95 mensen op 14 adressen onze handen uit de mouwen te steken.

Op de vlucht?

Het aantal mensen dat hun land zijn ontvlucht neemt jaarlijks toe. In 2015 waren dit er 5 miljoen meer dan in 2014. De harde cijfers:

 • Eind 2015 zijn er wereldwijd 65,3 miljoen mensen op de vlucht
 • Hiervan zijn 16,1 miljoen mensen hun land ontvlucht waaronder 4,9 miljoen Syriërs
 • De andere 40,8 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land (ontheemd).

Maar let wel, deze cijfers zijn mensen zoals jij en ik!

 

Wat kunnen we doen?

We kennen allemaal de verschrikkelijke beelden van mensen die alles hebben moeten achterlaten om een betere toekomst te zoeken. We willen ons als diaconaal jaarproject in gaan zetten voor vluchtelingen; dichtbij en ver weg. We denken en besteden aandacht aan de ontheemden die in eigen land op de vlucht zijn en diegene die in Nederland worden opgevangen. Hierbij zullen we met elkaar ontdekken hoe we van betekenis kunnen zijn voor vluchtelingen in onze regio en in Harderwijk. Dit gaan we doen door:

 1. Verdieping: Wat betekent het om vluchteling te zijn? We willen 2 keer in een Fonteindienst iemand van buiten uitnodigen om ons uit te leggen wat het betekent om alles wat je lief is achter te laten. Hierbij zullen we zowel vluchtelingen en organisaties vragen ons te helpen om te begrijpen wat dit betekent.
 2. Geld te geven in 5 Fonteindiensten:
  • Fonteinwerk in samenwerking met de PGH: 1 collecte 3 april 2016 voor vluchtelingen AZC Harderwijk (maar deze behoort niet tot de 6 eigen collectes van het nieuwe schema).
  • Specifiek Fonteinwerk: 4 collectes.
   • Waarvan 1 collecte voor Stichting Gave (https://www.gave.nl). Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie gevestigd in Harderwijk voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Zo zijn ze ook betrokken geweest bij informatieavonden in Harderwijk waarin zij hun kennis hebben gedeeld rondom het ontvangen en begeleiden van vluchtelingen.
   • 1 collecte voor een nader te bepalen internationaal Vluchtenlingen project in samenwerking met het College van Diakenen van de PGH.
   • En 2 collectes om activiteiten en vluchtelingen van het AZC te Harderwijk of een andere locatie te ondersteunen.
   • Tot slot wordt nu in het College van Diakenen in januari besloten of ook een dergelijk jaarthema PGH breed interessant zou kunnen zijn. Wellicht volgen hieruit meer collectes rondom dit thema.
  • Regelmatig zal vanuit de Fonteindiaken hierover terugkoppeling worden gegeven tijdens de diensten, maar ook via de Websites e.d.
 3. Aan de slag te gaan! Naast geld willen we in het voorjaar van 2016 met het Fonteinwerk en de PGH iets organiseren voor vluchtelingen in Harderwijk. Dit kan zijn voor vluchtelingen of asielzoekers in het AZC. Denk aan een maaltijd of een sportdag.

Over Fonteindiensten & Collecten

Tijdens de fonteindiensten collecteren wij niet voor onszelf als gemeente, maar uitsluitend voor één diaconaal doel. De collecten in de Fonteindiensten zijn altijd concrete doelen, waarbij we duidelijk maken waar het geld naar toe gaat. We sluiten hierbij bijna altijd aan bij het collecterooster zoals door het College van Diakenen van de Protestantse Gemeenten Harderwijk (PGH) elk jaar wordt samengesteld. Het Fonteinwerk ondersteunt deze zorgvuldig uitgezochte doelen van harte. Buiten de diensten is middels de “Vrienden van het Fonteinwerk” een kring van supporters ontstaan die structureel investeren in de activiteiten van het Fonteinwerk als het gaat om de kosten van sprekers, muziek, techniek, publiciteit en trainingen.

Andere Fonteincollectes

Gedurende het jaar maakt het Fonteinwerk gebruik van een 6-tal ‘eigen’ collecte-zondagen om een concreet project te ondersteunen, naast het jaarproject zijn dit nu:

 • 1 x Compassion Muskathlon Ecuador (via Wieteke Hekstra)
 • 1 x de Oude Synagoge.

Door met een jaarproject bezig te zijn, proberen we met elkaar discipelschap en dienstbaarheid zichtbaar en tastbaar te maken. Hierbij wordt er regelmatig informatie gedeeld over de voortgang van het jaarproject en delen we concrete resultaten met elkaar.

Heb je ideeën of wil je je inzetten?

Dan hoor ik dat graag per m.d.stuiver@solcon.nl

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×