De kleur van Fonteinwerk

Sommige mensen houden vooral van appels, anderen vooral van peren, bananen of sinaasappels. Wat is de smaak van Fonteinwerk? Vragen hierover leven binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk: waarom zo’n aparte groep binnen het geheel? En als nieuwe mensen zich komen oriënteren, krijgen we dezelfde soort vragen.

Evangelisch-charismatisch-protestants

Als je het hebt over de kleur van een kerkgemeenschap, dan kun je denken aan kerkelijke ligging, kerkelijke herkomst van de leden, diversiteit van gender, of vooral aan verscheidenheid van menstypen. In de laatste drie opzichten is Fonteinwerk bijzonder veelkleurig. Heel verschillende mensen, niet allemaal hetero, afkomstig uit PKN, RKK, vrijgemaakt, baptist, evangelisch, buitenkerkelijk, enz. Een bont geheel, dat maakt het heel leuk.
Hier hebben we het vooral over de kerkelijk ligging.

15 jaar geleden is Fonteinwerk ontstaan binnen de PGH als een gemeenschap met een eigen kleur, aangeduid als ‘evangelisch-charismatisch’. In de veelkleurigheid van de Protestantse Gemeente was behoefte aan meer focus op dit eigen geluid, dat het niet ondersneeuwt in de ‘veelheid van geluiden’ en ook dat mensen die deze voeding en beleving zochten, niet elders hun toevlucht hoefden te gaan zoeken. Wat is die eigen kleur precies? Je kunt het kort samenvatten als een sterke focus op het Koninkrijk van God, op Jezus Christus en op de heilige Geest. Verlangen om te leven in een persoonlijk beleefde geloofsrelatie met God. Verlangen om de kracht van de opstanding van Jezus Christus concreet te zien doorwerken in ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Verlangen om hierin te groeien door de vruchten en gaven van de heilige Geest. En dat niet alleen individueel, maar ook samen als een warme, dynamische en experimenterende gemeenschap met een open klimaat en niet gehinderd door een te zware kerkelijke structuur. Daarom gebruiken we voor bijeenkomsten, vergaderingen of thema’s vaak andere termen dan het gewone kerkelijke taalgebruik. Dit om oude verwachtingen te voorkomen en ruimte te bieden aan nieuwe verwachtingen en verlangens. En we ontwikkelen vormen van pastoraat en toerusting die passen bij een persoonlijk beleefde relatie met God.

Vijf kernwaarden

Waar Fonteinwerk voor staat is een aantal jaar geleden in deze vijf kernwaarden verwoord. Dat blijft de basis.

  1. De kracht van Gods nabijheid.
  2. De kracht van de Bijbel als levend, actueel en persoonlijk Woord van God voor ons.
  3. De kracht van gebed, lofprijzing en aanbidding.
  4. De kracht van ontdekkende en helende gemeenschap.
  5. De kracht van een aantrekkelijke en netwerkachtige community

Meer over deze 5 kernwaarden is te vinden op onze website: https://fonteinwerk.nl/over-fonteinwerk/#

Plek en eigenheid

In de veelkleurige PGH is in de andere wijken ook ruimte voor elementen van deze kleur. Maar binnen Fonteinwerk krijgt deze op een andere manier de volle ruimte. Dat gebeurt door in alle vieringen en bijeenkomsten de lofprijzing m.b.v. een band in te vullen met Opwekkingsliederen en andere muziek van Sela, Trinity, Psalmen voor Nu, Lev, gospel, popnummers enz. Daarbij wordt muziek gebruikt die aansluit bij de hedendaagse cultuur en beleving. En sprekers en bezoekers worden gevraagd of uitgedaagd om een duidelijk, persoonlijk, evangelisch en praktisch geluid te laten horen. De vieringen worden voorbereid en geleid met en door een team van gemeenteleden, die daardoor verder kunnen groeien met hun gaven. Mensen worden steeds uitgenodigd en uitgedaagd om in hun leven nieuwe stappen te zetten in geloof en in hun dagelijks leven. Naast de vieringen komen mensen dan ook veel samen in teams, @homegroepen en bij diverse events, omdat dit kleinere verband de beste voedingsbodem is voor persoonlijke ontwikkeling. Een lichte organisatie met behoorlijk zelfstandig werkende teams komt voort uit het vertrouwen op de leiding van de heilige Geest – onze ervaring is dat je die leiding het meest ervaart wanneer je samen aan het werk bent met de verschillende talenten die je ontvangen hebt. Het verlangen naar groei in vrijmoedigheid  in het bidden, met en voor elkaar en voor anderen, heeft een grote plek.

Met het label ‘evangelisch-charismatisch’ kun je allerlei kanten uit. In Nederland kennen we verschillende bewegingen als het Evangelisch Werkverband, New Wine en de Charismatische Werkgemeenschap. En ook organisaties als Micha Nederland, Open Doors en Alpha. Verschillende Fonteiners voelen zich bij een van deze bewegingen thuis of zijn hierin actief.

Tegelijk houden we graag vast aan de ruimte en de verbondenheid die de PKN biedt, om niet in een fundamentalistisch-dogmatisch enkelspoor terecht te komen of eigenzinnig maar een beetje onze eigen gang te gaan.

Vergeleken met andere evangelische of reformatorische kerken en ook de nieuwe grote regionale groeikerken als Mozaïek en Doorbrekers, voelen we ons echt protestants met wortels in de lokale gemeenschap. Het protestantse DNA van Fonteinwerk komt misschien  wel het meest tot uitdrukking in een open visie m.b.t. de daar nogal hete hangijzers en ethische thema’s als de positie van vrouwen in de gemeente en de ruimte voor LHBTI-personen en de verbondenheid en samenwerking met onze broeders en zusters binnen de PGH. We zijn ook aangesloten bij Wijdekerk. En t.a.v. van bijvoorbeeld de Doop willen we vooral geen hard standpunt innemen hoe en wanneer dat precies moet gebeuren. Het gaat erom dat mensen, zoals ze zijn, hun leven aan Christus toewijden en daar hun kinderen of huisgenoten in mee kunnen nemen. De Doop is hierbij een geschenk dat we dankbaar mogen ontvangen. En dat ons uitnodigt om met alles wat we zijn en ontvangen hebben een taak in zijn gemeenschap en in de wereld op te pakken.

Zo heeft Fonteinwerk een duidelijke eigen kleur; dat neemt niet weg dat we een bont gezelschap zijn van heel diverse mensen. Niet alleen maar appelboom, bramenstruik of aardbeienplant, maar een fruitschaal vol met de lekkerste soorten fruit die de schepping heeft te bieden.

Fonteinwerk, een missionaire wijkgemeente

In de kerkorde heet dat ook wel ‘wijkgemeente in wording’. Wij vatten dat niet op als het onderweg zijn naar een nieuwe statische grootheid van officiële wijkgemeente maar als ‘blijvend in wording’ – een gemeenschap met de trekken van een kerk, maar dan wel blijvend in beweging, tot de jongste dag aanbreekt.

Daarnaast vormt de term missionair een prachtige uitdaging. Missionair wordt wel gedefinieerd als kerkgrens overschrijdend handelen wat voor elke gemeenschap een opdracht is. Ergens zijn we dat als Fonteinwerk al gewoon. Een flink deel van de leden en bezoekers heeft een klassiek-protestantse achtergrond, maar een heel aantal komt van buiten de kerk of uit andere kerken. We vormen een gastvrije plek voor nieuwkomers en zoekers. Maar hier ligt ook een blijvend verlangen naar meer in de vorm van pionieren naar buiten toe om mensen kennis te laten maken met Jezus. We doen graag actief mee in het Alphawerk, nemen mensen verder mee op die weg met de cursus Basics, staan in verbinding met organisaties als boekwinkel Sjemen, Café de Liefde, Stadsgebed en Stichting Echo. En we steken graag de handen uit de mouwen, zoals met afvalprikken en voor kinderen in Moldavië. Persoonlijke initiatieven van Fonteiners en gezamenlijke acties gaan hand in hand. Maar we ervaren een pioniersroeping om met elkaar nog meer die stap naar buiten te zetten.

We bidden om de leiding van God voor de opbouw van PG Harderwijk, Fonteinwerk en van heel onze kerk. Dat we samen tot zegen mogen zijn voor mensen in Harderwijk en om ons heen. En dat we elkaar daarin mogen aanvuren, aanscherpen en samenwerken.

Henk Jansen (Fonteinpredikant) en Martijn Stuiver (voorzitter Fonteinwerk)

Voor meer info of vragen: voorzitter@fonteinwerk.nl

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×