Charismatisch – Artikel in Samen Geroepen

In de veelkleurigheid van onze gemeente wordt voor Fonteinwerk de aanduiding ‘evangelisch-charismatisch’ gebruikt. ‘Evangelisch’ klinkt bekend: de Bijbel staat centraal, met daarin de focus op het Evangelie van Jezus Christus als opgestane Heer. Dit geldt voor heel onze kerk als het goed is.
‘Charismatisch’, wat is dat dan?

eng

Het woord ‘charismatisch’ klinkt voor sommigen een beetje eng. Een charismatische spreker of een charismatische leider – dat associeer je al gauw met iemand die de gave heeft om mensen in te pakken, mee te slepen, een massa te bespelen, met alle gevaren die daar bij horen: goeroe-trekjes, afhankelijkheid, zelfverrijking, machtsmisbruik, grensoverschrijding. Dan gaat het helemaal mis. Gaven die misbruikt worden.

Bijbel

Het bijbelse begrip ‘charisma’ heeft te maken met ‘charis’, wat je kunt vertalen met ons woord ‘gratie’. Het heeft de klank van schoonheid en ruimhartigheid: ‘gracieus’. Maar ook van genade en vrijspraak: ‘gratie verlenen’. Charisma is dus gave. Je krijgt het cadeau. Een extraatje. Zonder verdienste. Paulus heeft hier veel over geschreven, vooral 1 Korinthiërs 12, wat in hoofdstuk 13 uitloopt op het mooiste cadeau, de liefde.

Het gaat mis, als bij gaven die mensen ontvangen de liefde ontbreekt. Dan denk je een gave te ‘bezitten’. Ik moet denken aan een begaafd charismatisch spreker en leider, die een grote massa mensen op de been bracht, met de boodschap dat het niet om hem zelf draaide, maar alleen om Jezus. Hij maakte grappen ten koste van een bepaalde groep. De lachers op zijn hand. Draaide dit echt om Jezus of was dit een voorbeeld van ‘How can I make this about me’?

Als geloof, hoop en liefde centraal staan en de liefde het belangrijkst is, dan zijn alle gaven die we van God ontvangen niet voor onszelf, maar ter ere van Hem en ten dienste van de gemeenschap, van onze medemensen en van de wereld om ons heen.

charismatische vernieuwing

In het spoor van de Pinksterbeweging is er ook in de traditionele kerken een beweging op gang gekomen om de persoon en het werk van de Heilige Geest en zijn gaven meer aandacht te geven. Zelf ben ik daarin betrokken geraakt via de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Bij Fonteinwerk zijn een heel aantal leden trouwe bezoekers van de conferenties van New Wine. De kerk heeft voortdurend vernieuwing, hervorming en nieuwe beweging nodig. Deze interkerkelijke organisaties zoeken die vernieuwing vooral door de kracht van de Heilige Geest. Gebed om de Geest, vervulling met Gods Geest, nieuwe ruimte voor zijn gaven in ons leven, onze kerk en onze wereld.

Wat dan het meest opvalt, zijn de ‘bijzondere’ gaven van genezing, profetie en klanktaal. Wij vinden ze bijzonder, omdat die misschien het minst alledaags zijn. Maar het gaat zeker niet minder om de meer ‘gewone’ gaven van helpen, leiding geven, troosten en muziek maken. Alles wat dienstbaar kan zijn om geloof, hoop en vooral liefde te laten groeien. Ten diepste gaat het om hoe je als mens gevormd wordt naar het beeld van Christus. Hem volgen, op Hem gaan lijken, leven als een door Hem verlost mens en zo je plek innemen in je omgeving. En hoe we hier samen als gemeenschap in kunnen groeien.

jaarthema

Het jaarthema van Fonteinwerk is ‘Vol van de Geest’. Ik heb in mijn Bijbel in Handelingen de zinnen onderstreept waar het gaat over de heilige Geest – veel meer dan alleen in het Pinksterverhaal in hoofdstuk 2: ‘ze werden vervuld’, ‘de Geest daalde neer’, ‘ze ontvingen’, ‘ze werden uitgezonden’. Elke handeling van apostelen en diakenen, heel die beweging van het Evangelie van Jeruzalem naar Rome is door de Heilige Geest in gang gezet. Waar wij op willen focussen is hoe wij door diezelfde Geest nu in onze wereld, in Nederland, in Harderwijk, in onze leefkring aan de gang kunnen. Daarover leren, daarmee oefenen, daarom bidden.

coronatijd

Wat kun je hiermee in gedeeltelijke lockdown? Samen oefenen valt dan niet mee. In actie naar buiten toe – dat vraagt aardig wat creativiteit. Maar bezinnen en bidden kunnen we juist wel! En meer aandacht voor de Geest kan goed helpen om niet helemaal in beslag genomen te worden door de coronacrisis.
De Geest van liefde, als die gaven uitdeelt, begint dat dan niet met vertrouwen, geduld en zachtmoedigheid? Genoeg om flink op te oefenen!

Advent en Pinksteren

Deze maand komen de verhalen van Lucas 1 voorbij. Ook hierin staat de Heilige Geest centraal! Van Lucas kennen we het Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Maar als hij begint te vertellen over de komst van Jezus, blijkt ook hier de Heilige Geest de hoofdrol te hebben. Over Johannes: ‘Hij zal vervuld zijn met de Heilige Geest’ en ook Elisabet en Zacharias worden vervuld en gaan profeteren! En dan Maria: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.’ Dat is de ultieme vervulling met de Geest: zwanger van Gods Zoon.

Daarmee wordt duidelijk wat we met ‘charismatisch’ bedoelen. Niet een bijzondere ervaring of iets buitenissigs, maar het gaat om Jezus. Dat zijn liefde in ons tot leven komt.

Henk Jansen, Fonteinpredikant

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×