Impressie inspiratieavond “Bloeien als gemeenschap”

Verwelkomd door de geur van een heerlijk stamppottenbuffet druppelen de deelnemers binnen bij “Centrum De Zin”. Het was het begin van de inspiratieavond met als thema “Unity: bloeien als gemeenschap”. Een avond om geïnspireerd te worden, samen na te denken over een bloeiend Fonteinwerk en om geïnformeerd te worden over alle lopende zaken zoals de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Met 37 volwassenen, 7 kinderen en een hondje, hebben we gesmuld van de lekkernijen van cateraar Van den Berg. Na een rondje koffie en thee was het tijd voor inspiratie door lofprijzing (met Jo-Anne en Annelien) en een vurig betoog van Durk Muurling. Durk inspireerde ons op zijn eigen energieke wijze over de onderwerpen gemeenschap en intimiteit.

Het DNA van Fonteinwerk

Hierna is in groepjes doorgepraat over wat ons unieke DNA is als evangelisch-charismatische-protestantse gemeenschap en hoe we verder zouden kunnen gaan bloeien.

Het beeld van de unieke eigenschappen en het DNA van Fonteinwerk is:

 • Afwisselend & creatief (verschillende sprekers, voorbereidingsteams en bands met verschillende accenten en (inter)actieve vormen)
 • Toegankelijk (laagdrempelig en begrijpelijke gewone taal)
 • Lofprijzing (vreugde, blijdschap, opwekking)
 • Intiem gelovend (vrijheid en initimiteit in leven met God, geloven met je hart, persoonlijke relatie met Jezus)
 • Eén in Christus (samen werken in de naam van Jezus, onze redder)
 • Charismatisch (door muziek, zingen, gebed en gaven van de Heilige Geest)

Wat nodig is om als gemeenschap verder te bloeien:

 • Externe gerichtheid (open staan voor iedereen, aanwezigheid en zichtbaarheid in de maatschappij en focus op jonge nieuwe Nederlanders)
 • Ruimte voor kwetsbaarheid (ruimte voor twijfels en onzekerheden, taboediensten over gevoelige onderwerpen)
 • Meer onderling pastoraat (iedereen in een @homegroep)
 • Meer continuiteit in diensten (geen zomerstop en diensten op 4e zondag van de maand)

Als stuurgroep hebben wij tijdens een teamdag in oktober 2022, aan de hand van dezelfde soort vragen ook gesproken over wie we als Fonteinwerk zijn en over wat onze Protestants-evangelisch-charismatische geloofskleur van Fonteinwerk nu precies is. Dit is verwerkt in het profiel van de predikant die we zoeken. De uitkomsten van de teamdag en inspiratiedag komen grotendeels overeen en zijn samengebracht in een profielbeschrijving van Fonteinwerk, die je hier kunt lezen.

Tijdens de inspiratieavond zijn verschillende tips en suggesties binnengekomen om Fonteinwerk onder Gods zegen verder tot bloei te laten komen. Wat we als Stuurgroep precies met deze tips en suggesties gaan doen, komen we nog op terug.

Daarna is er een update gegeven over de focus van Fonteinwerk, de vrijwilligers, de verbouwing van de Plantagekerk, en de zoektocht naar een nieuwe Fonteinpredikant. Hieronder lees je meer.

Focus Fonteinwerk

Op dit moment is het fundament op orde; we hebben 3 Fonteindiensten per maand, 3 teams die de diensten voorbereiden, en elke viering wordt ondersteund door muziek (bands en geluid).
We hebben extra aandacht voor jeugd en gezinnen, en we proberen jongeren bij Fonteinwerk te betrekken.
We zijn een ‘missionaire’ geloofsgemeenschap en we organiseren binnenkort een brainstormavond om met elkaar te bespreken wat dat ‘missionaire’ dan inhoudt. En hoe we hier (meer) inhoud aan kunnen geven.
En het is inmiddels al aangekondigd; we gaan weer een gebedscursus starten.

Vrijwilligers Fonteinwerk

Binnen Fonteinwerk zijn diverse teams actief die een rol hebben in erediensten, of daar ondersteunend aan zijn. Daarnaast zijn er teams die een speciale doelgroep onder hun hoede hebben, zoals jeugdwerk, kinderdienst, oppasdienst en niet te vergeten KampeerEvent, VrouwenEvent en MannenEvent. Voor pastorale en verbindende taken zijn de teams Diaconie en Verbinding actief. Het beleid en de sturende rol zijn ondergebracht in de Stuurgroep.
We zijn als Fonteinwerk gezegend met een grote groep vrijwilligers, kijk maar eens hier voor alleen al de diensten: Vrijwilligers Fonteinwerk

Verbouwing Plantagekerk

Op dit moment is de Plantagekerk hard toe aan een verbouwing. De brandveiligheid is niet op orde, er zit asbest in het gebouw, en de verwarmingsketels staan – bij wijze van spreken – op instorten. Het is de bedoeling om de Plantagekerk toekomstbestendig te maken als kerkelijk centrum voor de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH). We willen dat de kerk bijdraagt aan de gemeenteopbouw, de gemeenschapszin en tot geluk en zegen zal zijn van de stad.
In eerste instantie was het de bedoeling om zowel de Plantagekerk als de naastgelegen pastorie te gaan verbouwen. Maar vanwege de enorme prijsstijgingen van o.a. bouwmaterialen is ervoor gekozen om voorlopig te starten met de verbouwing van de Plantagekerk. De verbouwing van de pastorie staat ‘on hold’.
Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters gaan verschillende werkgroepen aan de slag met de voorbereidingen van de verbouwing.

Fonteinpredikant en Beroepingscommissie

Sinds het afscheid van ds. Henk Jansen in juli 2022 zitten we als Fonteinwerk zonder predikant. Begin 2022 is er een Beroepingscommissie benoemd die op zoek is gegaan naar een goede opvolger van Henk. Dat was bijna gelukt, er was een goede kandidaat gevonden, maar eind september trok deze kandidaat zich helaas terug.
Op advies van de Beroepingscommissie heeft de Stuurgroep opnieuw naar het functieprofiel gekeken en dit gedeeltelijk aangepast. Daarnaast is ook de bezetting van de Beroepingscommissie (gedeeltelijk) gewijzigd. De huidige commissie bestaat uit Albert Bonestroo, Annalien Koel, Antonio Berrenchina, Christa Visser, Ewout Schouten, Job Burger, Klaas de Vries en Martijn Stuiver.
Inmiddels is er goedkeuring vanuit PKN Utrecht om een Fonteinpredikant te beroepen voor 2 dagen in de week (0,4 FTE) voor een periode van 5 jaar.

Tijdens de inspiratieavond is aan alle aanwezigen gevraagd om namen van mogelijke kandidaten door te geven voor de functie van Fonteinpredikant. Deze namen zijn genoteerd en worden door de Beroepingscommissie ‘meegenomen’ in de zoektocht naar een nieuwe Fonteinpredikant.

Interim-predikant (Pieter van Winden) stelt zich voor

Aan het eind van de avond kreeg Pieter van Winden het woord. Hij had zich al voorgesteld via onze nieuwsbrief (lees hier meer) en kwam nu in persoon vertellen over zijn ‘opdracht’.

 • Visievorming PGH en wat de wijken bindt
 • Samenwerking verbeteren tussen College van Kerkrentmeesters, Algemene Kerkenraad en de 3 wijken (Plantagekerk, Regenboog en Fonteinwerk)
 • Organisatiestructuur PGH onder de loep nemen en wijzigen waar nodig

Wij als organisatie kijken terug op een mooie en leerzame inspiratieavond. Mochten er naar aanleiding van deze terugblik vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met iemand van de Stuurgroep. Of mail je vraag/opmerking naar communicatie@fonteinwerk.nl

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×