Noodoproep Pleeghuis Moldavië

Beste Fonteiners,

Via deze weg wil ik een noodoproep doen voor het Pleeghuis in Valeni, Moldavië. Zaterdag 12 februari sprak ik mijn vrienden Anea en Misha over de dreigende situatie in hun buurland Oekraïne. Ze vertelden mij dat hun land in chaos verkeert. Voor gas en elektra is Moldavië volledig afhankelijk van Rusland. Afgelopen zomer heeft Moldavië bij de landelijke verkiezingen gekozen voor een pro-Europese regering. Als straf heeft Rusland de prijzen van gas en elektra nog veel verder verhoogd dan dat ze in de rest van de wereld zijn gestegen. Dat heeft geresulteerd in een verviervoudiging van de gasprijs en een verdrievoudiging van de elektraprijs. Voor het Pleeghuis betekent dit een dagelijkse keuze tussen het huis warm stoken of vers voedsel kopen voor de kinderen. Maar ook de voedselprijzen zijn enorm gestegen door deze malaise.

<< update 24 februari >>

Op 24 februari is de langverwachte nachtmerrie waarheid geworden: Rusland is de Oekraïne binnengevallen. Ons gebed gaat uit naar iedereen die met dit geweld te maken heeft gekregen. Ook in Moldavië is de situatie weer verder verslechterd. De noodtoestand is er uitgeroepen. Voornamelijk omdat er enorm veel Oekraïense vluchtelingen aan de Moldaafse grenzen staan. Moldavië heeft aangegeven enkele tienduizenden vluchtelingen te willen opvangen, wat ik echt heel bijzonder vind voor zo’n arm land.
Voor ons Pleeghuis betekent dit nog meer onzekerheid en spanning. Afgelopen week is de prijs van voedsel met gemiddeld 30% gestegen. Met alle aanstormende vluchtelingen zullen de prijzen alleen nog maar verder oplopen. Onze steun is helaas dus nog harder nodig geworden dan hij al was.

Als Fonteinwerk gaan we daarom met de pet rond bij jullie. Het is geen officiële collecte maar een eigen initiatief van ons. Daarvoor hebben we de rekening van het Fonteinwerk beschikbaar gesteld zodat jouw gift aftrekbaar is van de belasting.
Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL67RABO0385726139 t.n.v. PGH Harderwijk inzake Fonteinwerk, o.v.v. ‘Pleeghuis Moldavië‘.

Wat is het Pleeghuis?

Het Pleeghuis wordt structureel gesteund vanuit hulporganisatie Geef een Lach. Een groep mensen waaronder een aantal Fonteiners leggen elke maand een tientje in waardoor het Pleeghuis kan draaien. Het Pleeghuis wordt gerund door het echtpaar Anea en Misha Popescu. Samen met hun twee eigen kinderen en hun twee geadopteerde kinderen, vangen ze hier kinderen op die door de overheid uit de ouderlijke macht zijn gezet. Deze kinderen zijn vaak zwaar getraumatiseerd door mishandeling, misbruik en verwaarlozing. In het Pleeghuis vinden zij een liefdevol thuis waarin ze kunnen herstellen van hun trauma. Anea en Misha zien dit levenswerk als een taak die God aan hen heeft gegeven. Het Fonteinwerk steunt dit project al meerdere jaren d.m.v. collectes voor Geef een Lach.

Ik zou heel graag bij dit schrijven foto’s van de kinderen plaatsen maar dit is niet mogelijk omdat het zeer kwetsbare kinderen betreft wiens identiteit beschermd moet worden. Op de bijgevoegde foto zijn Anea en Misha te zien met hun eigen kinderen en hun geadopteerde kinderen.

Heel hartelijk dank voor jullie hulp!

Job Burger

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×