Lef in je kerkelijk lidmaatschap?

Onlangs mocht ik verplicht ‘pas op de plaats’ maken. Een eenvoudige operatie in januari hield me twee weken thuis. Om het lezen wat af te wisselen met beelden begon ik aan de eerste dramaserie ooit over het leven van Jezus (The Chosen https://www.thechosen.nl/). Meestal heb ik zelf niet zo veel met die verbeeldingen van het leven van Jezus. Maar de serie deed iets met me. Het raakte me. Ik denk omdat de makers een ander perspectief laten zien. Zij gingen namelijk op zoek naar hoe Jezus door de mensen om Hem heen gezien werd.

Twee opdrachten

Wat me vooral raakte waren eigenlijk twee dingen. Allereerst de indringende en eenvoudige wijze waarop Jezus ‘gewone’ mensen oproept om Hem te volgen. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.’ En als tweede de wijze waarop Hij de discipelen klaarstoomt in hun nieuwe roeping. Mensen met verschillende achtergronden, delen het leven; de blijdschap, zorg en uitdagingen die horen bij het leven en het volgen van hun Meester. Jezus spreekt over dit leerlingschap in Matteüs 28:18-20. Hij heeft ze drie jaar meegenomen op avontuur met Hem. Zij hebben Hem gezelschap gehouden en zijn uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. En nu is het moment daar. Hij geeft, voordat Hij teruggaat naar de Vader, Zijn missie in handen van deze leerlingen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Hier zitten twee uitdagende opdrachten in ook voor ons: een leerling zijn en leerlingen maken. Opvallend is dat Jezus hier niet spreekt over volmaakte volgelingen, bekeerlingen of nieuwe meesters en rabbi’s. Leerlingschap begint natuurlijk wel met een omdraai of bekering. Soms geleidelijk en soms plotseling en ieder zo op zijn eigen unieke wijze. Daarna begint het groeien, het leren, het vallen en opstaan … of je nu jong of oud bent.

Kerkleden of Leerlingen van Jezus?

Jezus wil juist door zijn Geest door ons heen leven en ons laten groeien zodat we onze bestemming bereiken en het verschil maken voor Hem en voor anderen. Daarbij is het aan ons om de uitnodiging van Jezus aan te nemen om met elkaar mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk. Niet alleen, maar met de kracht en ondersteuning van de Heilige Geest. Dit is leerlingschap (=discipelschap). Hoe dan? Door drie bouwstenen: een relatie met God en Zijn zoon, door onderdeel te zijn van een gemeenschap van leerlingen en door oog en liefde te hebben voor mensen die Jezus nog niet kennen om ons heen. Een missionaire opdracht die alleen werkt als alle drie deze dimensies van een discipel in evenwicht zijn. “Een christendom zonder discipelschap is altijd een christendom zonder Christus.” – Dietrich Bonhoeffer.

Nu is nadenken over de kerk vanuit ‘discipelschap’ natuurlijk niet nieuw. Wel geeft het een andere focus op de kerkelijke praktijk en ons lidmaatschap als we de accenten die Sake Stoppels – beleidsmedewerker PKN en lector aan Christelijke Hogeschool Ede – noemt, bestuderen:

 • Het gaat om leren niet om het meedoen aan kerkelijke activiteiten.
 • Leren doe je samen, je leert van elkaar.
 • Levenslang leerling zijn, betekent dat je blijft streven naar groei.
 • Leerling zijn van Jezus betekent meer luisteren naar Jezus dan naar je eigen wensen en gevoel.
 • Leerling van Jezus zijn doe je vooral buiten de kerk.
 • Leerling van Jezus zijn geeft rust (Mt 11: 28-30).

Als scherpe tegenstelling van leerlingen kun je leden omschrijven als: ze zijn wat meer geneigd te consumeren, achterover te leunen, kijken achteruit en genieten van wat is geleerd en zijn misschien wat verstoppend als er geloofsuitdagingen op hun pad komen. Hoe zit het dan met mij/ons? Zijn we leden of leerlingen van Jezus? En groeien we in het volgen van Jezus?

Cultuur van leerlingschap

Een handig middel voor een goed gesprek (geen oordeelmiddel) kan zijn om elkaar eens te bevragen waar we als kerk en gelovige zitten in het schema hieronder. Wat zien en proeven we hier nu al van? Zijn broeders en zusters al uitgeput, afwachtend of verstoppen we ons als een beroep wordt gedaan om een taak op te pakken? Of zijn er te weinig mensen die al het werk doen en na 4 jaar gewoon moe zijn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor soort gemeente zijn we eigenlijk? In Fonteinwerk proberen we vorm te geven aan die twee kenmerken van uitnodigend en uitdagend gemeentezijn:

 • We nodigen constant uit: kom zoals je bent, je mag er zijn, je wordt gezien, God houdt van je, ga zitten aan de voeten van Jezus, vertel je verhaalen ontvang de Liefde die Hij je wil geven.
 • Tegelijk dagen we constant uit: wees leerling van Jezus, kom in beweging in het spoor van Jezus, zet een stap in geloof, stap uit je boot en vertrouw op God, Hij wil je veel geven door de kracht van de Geest. Dat kan spannend zijn, of zelfs ongemakkelijk, maar wees gehoorzaam aan de oproep van Jezus en ontdek de rijkdom van Zijn Koninkrijk.


Ik wil je uitdagen over drie vragen na te denken:

 1. Ben ik een leerling? Wat heb ik de afgelopen 2 jaar geleerd op mijn geloofsreis?
 2. Ervaar ik uitnodiging in mijn gemeenschap/kring/gemeente/ commissie/raad? Oftewel, is er bemoediging, luisteren we naar elkaar zonder oordeel, voel ik me thuis en gezien, ben ik gekend en ken ik de anderen?
 3. Ervaar ik uitdaging in mijn gemeenschap/kring/gemeente/commissie/raad? Oftewel, word ik aangemoedigd om stappen te zetten in relatie met God en met vallen en opstaan te leren van en met elkaar? Zie ik God aan het werk en verlang ik naar meer?

Ik nodig je van harte uit om deze uitdagende vragen te bespreken en te groeien als leerling. Zelf ben ik jaren geleden begonnen en nog lang niet uitgeleerd. Doe je mee?

Martijn Stuiver (voorzitter Fonteinwerk)

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×