Jaarthema diaconie 2015

Jaarthema 2015: “Handen , tijd en geld heb je om te geven”

In 2013 hebben wij De Oude Synagoge in Harderwijk extra ondersteund en hebben we meerdere collecten gehouden om geld voor dit inloophuis op te halen. In het jaar 2014 hebben we ons ingezet om Compassion (financieel) te steunen en dan met name kinderen in Ecuador. Harmen is toen namens ons allen meegegaan op een reis van Compassion naar Ecuador. Dit jaar willen we niet iemand afvaardigen namens het Fonteinwerk, maar verbinden wij ons aan een project dichtbij waar we allemaal onze handen, tijd en geld aan kunnen geven. Dit doen we in samenwerking met de PGH. Het jaardoel is dan ook Stichting Present Harderwijk.

Stichting Present
De missie van Stichting Present is om een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben (geld, tijd) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit deze missie hoopt zij een beweging op gang te brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. In 2003 werd in Zwolle de eerste Stichting Present opgericht. De formule bleek aan te slaan en ook in andere plaatsen kwamen er lokale initiatiefnemers om een eigen Present van de grond te krijgen. Het landelijke netwerk groeide snel. In 2011 werd in Zuidoost Friesland de 50e Stichting Present opgericht in bijzijn van toen nog Prinses Máxima. Present Harderwijk maakt deel uit van dit landelijk netwerk van Present Nederland.

 

Hoe helpt Stichting Present Harderwijk?
Als vrijwilliger kan je eenmalig helpen op projectbasis, waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook als jouw groep zich op structurele basis wil inzetten voor een ander in Harderwijk kun je je aanmelden. Bij Stichting Present Harderwijk begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Je eigen agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door hun nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben zij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Het aanbod koppelen zij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij hen indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken zij (en dus ook jij!) de meest kwetsbare groepen van de Harderwijker samenleving.

 

Aan de slag in Harderwijk
Er zijn 2 soorten projecten waarmee we aan de slag kunnen:

 • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
 • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

 

Het mooie van deze klussen is dat ze concreet zijn, dat je ze met elkaar kan doen en dat ze direct resultaat opleveren. Vaak leidt dit tot leuke gesprekjes en enthousiaste, blije reacties. Een aantal voorbeelden van geslaagde projecten zijn:

 • Een bewoner in de Zeebuurt moest worden verhuisd omdat Uwoon zijn woning gaat renoveren. Uwoon had voor de verhuizing de hulp van Present ingeroepen. Met 7 vrijwilligers van een kerkelijke gemeente en een aanhanger van Uwoon was de klus binnen 3 uur geklaard. In één moeite door werden ook alle tegels uit de voortuin naar de achtertuin verplaatst. De bewoner was erg tevreden en riep toen de vrijwilligers klaar waren: ‘Tot over zes maanden!’ Dan wil hij namelijk graag weer terug naar zijn gerenoveerde huis.
 • Een ouder echtpaar, dat al 50 jaar in dezelfde huurwoning woont, moet verhuizen naar een bejaardenwoning, omdat hun woning wordt gerenoveerd. Beiden zijn ze mindervalide en niet in staat om hun nieuwe huis op te knappen. Gelukkig steken vrijwilligers van Present een helpende hand toe.
 • Een groep vrijwilligers van de Petrakerk in Harderwijk gaat 1 keer per maand, een half jaar lang, fietsles geven aan vluchtelingen. Op 1 november zijn ze gestart. Een aantal vluchtelingen kreeg eerst theorieles, daarna stapten ze op de fiets.

 

Wat gaan wij doen? Vanuit het Fonteinwerk willen we het komende jaar dit project omarmen. Dit gaan we o.a. doen door:

 • Geld te geven in 1 PGH dienst en 4 Fonteindiensten;
 • Regelmatig zal vanuit de diakenen in de PGH en in het bijzonder de Fonteindiaken hierover terugkoppeling worden gegeven tijdens de diensten, maar ook via de Websites e.d.
 • Aan de slag te gaan! Naast geld willen we in het najaar van 2015 met het Fonteinwerk en de PGH een “Doe-dag” organiseren om ook daadwerkelijk zichtbaar hulp te bieden.
 • Deze “Doe-dag” zal in de loop van dit jaar verder worden toegelicht en vorm gegeven (Websites, Nieuwsbrieven, Facebook e.d. ).
 • Binnen het Fonteinwerk zal tijdens 1 dienst na de zomervakantie in 2015 uitgebreid worden stil gestaan bij deze “Doe-dag”.
 • Dit initiatief is uiteraard niet alleen gericht op volwassenen of individuen. We roepen van harte ook groepen, commissies, kerkraden, stuurgroepen, gezinnen, jongerenclubs en … op om zich aan te melden om met elkaar een zinvolle, effectieve en leuke ½ dag te besteden. Om als PGH zichtbaar en tastbaar onze stadgenoten te ondersteunen.

 

Fonteindiensten & Collecten

Tijdens de fonteindiensten collecteren wij niet voor onszelf als gemeente, maar uitsluitend voor één diaconaal doel. De collecten in de Fonteindiensten zijn altijd concrete doelen, waarbij we duidelijk maken waar het geld naar toe gaat. We sluiten hierbij bijna altijd aan bij het collecterooster zoals door het College van Diakenen van de Protestantse Gemeenten Harderwijk (PGH) elk jaar wordt samengesteld. Het Fonteinwerk ondersteunt deze zorgvuldig uitgezochte doelen van harte. Buiten de diensten is middels de “Vrienden van het Fonteinwerk” een kring van supporters ontstaan die structureel investeren in de activiteiten van het Fonteinwerk als het gaat om de kosten van sprekers, muziek, techniek, publiciteit en trainingen.

 

Gedurende het jaar maakt het Fonteinwerk gebruik van een 6-tal ‘eigen’ collecte-zondagen om een concreet project te ondersteunen (dit jaar 1 x Compassion, 1 x de Oude Synagoge en 4 x Jaarproject). Door met een jaarproject bezig te zijn, proberen we met elkaar discipel schap en dienstbaarheid zichtbaar en tastbaar te maken. Hierbij wordt er regelmatig informatie gedeeld over de voortgang van het jaarproject en delen we concrete resultaten met elkaar.

 

Vanuit het thema “Handen, tijd en geld heb je om te geven” ondersteunen wij dit jaar Stichting Present Harderwijk door:

 • Ons geld: PGH collecte op 12 april en Fonteindienst collectes op 10 mei, 12 juli, 8 november en 13 december
 • Onze handen & tijd: met elkaar (PGH & Fonteinwerk) tijd en hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen in de Harderwijker samenleving tijdens een “Doe-dag” in het najaar van 2015.

 

Heb je ideeën of wil je je als groep of gezin opgeven?

Dan hoor ik dat graag per m.d.stuiver@solcon.nl

 

Meer info?

Bekijk ook het Youtube filmpje Wie of wat is Stichting Present?

https://www.youtube.com/wacht?feature=player_embedded&v=SBe81ndGotk

 

Of meer over Stichting Present Harderwijk:

http://stichtingpresent.nl/harderwijk/ of

https://www.facebook.com/presentharderwijk

 

… Wordt Vervolgd …

 

Jaardoel diaconie deel 1             Jaardoel diaconie deel 3 

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×