Fonteinwerk diaconie 2014

Diaconiedoel
Tijdens de fonteindiensten collecteren wij niet voor onszelf als gemeente, maar uitsluitend voor
één diaconaal doel. Deze collecten zijn vaak concrete doelen, waarbij we duidelijk maken waar
het geld naar toe gaat. We sluiten aan bij het PGH-collecterooster en gebruik de 4 vrije
collecte-zondag voor een concreet project dat gedurende het jaar een aantal keren terugkomt.
Zo willen we bezoekers van Fonteindiensten stimuleren door ze te verbinden met dit jaarproject,
door regelmatig goede informatie te geven over de voortgang en concrete resultaten in het
project. In 2013 hebben wij De Oude Synagoge in Harderwijk extra ondersteund en hebben we
meerdere collecten gehouden om geld voor dit inloophuis op te halen. In het jaar 2014 zetten
wij ons in om Compassion (financieel) te steunen. We richten ons met name op het land Ecuador.

Compassion
Compassion is een christelijke organisatie die wereldwijd tot ruim 1,4 miljoen kinderen helpt. Ze
werken in 26 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Compassion doet dat door 4 programma’s: kindsponsoring, het Child Survival Program, het
Leadership Development Program en aanvullende fondsen. Compassion gelooft dat armoede te
verslaan is en dat doen zij door de kinderen via lokale kerken te helpen. Want het is makkelijker
om een kind te vormen dan een oudere te veranderen. Ze verbinden mensen in westerse landen
via sponsoring aan een kind dat in armoede leeft. Zo krijgt armoedebestrijding een structurele
plek in een leven hier en komt er structurele hulp in een leven daar.

Ecuador
In onze ondersteuning richten we ons op het land Ecuador. Ecuador is een prachtig land van
besneeuwde bergen en ondoordringbare jungles. Het is rijk aan olie en bekend vanwege de
export van bananen, garnalen, koffie, tabak, cacao en rozen. Toch staat Ecuador in economisch
opzicht laag op de wereldlijst. Een groot probleem in Ecuador is de kinderarbeid: 37% van de
kinderen werkt, met alle risico’s van dien: fysieke en mentale onderontwikkeling, uitbuiting en
mishandeling. In steden leven duizenden kinderen op straat. Momenteel nemen 61.885
kinderen deel aan projecten in Ecuador en studeren 202 studenten via het LDP (aantallen per
17 oktober 2013). Totaal zijn er 215 projecten. Het Child Survival Program is gestart in 2006.

School
Kinderen zijn rond hun 19e jaar klaar met school. In Ecuador is onderwijs gratis. De
sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen
ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen
zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. Daarnaast
komen de kinderen naar het Compassion-project voor aanvullende lessen en hulp. Hier krijgen
de kinderen ook een voedzame maaltijd. De ouders van de kinderen kunnen tweemaandelijks
deelnemen aan workshops over ouderschap en religie.

Reis
Van 17 maart tot en met 27 maart 2014 zal Harmen namens Fonteinwerk meegaan met
een visiontrip van Compassion naar Ecuador. Tijdens deze reis zal hij samen met ongeveer 20
andere kerkelijk werkers uit heel Nederland, de projecten bezoeken die Compassion ondersteunt.
Zoals het kindsponsorproject, moeder-kind project en het studentenproject. Tijdens deze reis
zullen er veel ontmoetingen georganiseerd worden en zal men ervaren in welke omstandigheden
de lokale bevolking leeft. De kosten van de reis worden door Compassion en Harmen zelf betaald.

Concreet
Vanuit het Fonteinwerk willen we het komende jaar dit project omarmen. Dit gaan we o.a. doen
door in de Fonteindienst van 13 april een dienst in teken van armoede te organiseren. Harmen
zal een terugkoppeling geven over de reis die hij gemaakt heeft en tevens zal er een oproep tot
sponsoring worden gedaan. Daarnaast zullen we dit jaar vier keer collecteren voor Compassion
met als hoofddoel de projecten ondersteunen in Ecuador. Naast financiele steun willen we
gedurende dit jaar ook andere manieren van steun en betrokkenheid organiseren (gebed,
ansichtkaarten sturen naar projecten), niet alleen gericht op volwassenen, maar ook voor de
kinderen (kinderdienst etc.).

Diaconie 2014 2Diaconie 2014 1

Bekijk hier alle nieuwsberichten of ga terug naar de vorige pagina.

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×