Jaarthema 2022-2023

Groeien en bloeien

Afgelopen jaar zijn met het thema ‘Vol van de Geest’ heel veel aspecten van wat de heilige Geest doet aan de orde gekomen. Eigenlijk toch vooral benoemd, aangestipt – vaak nog niet met de ruimte om er ook uitgebreid mee te gaan oefenen. Sommige thema’s waren wel al vaker aan de orde gekomen. Andere vragen om verdieping en meer uitwerking. Je zou kunnen zeggen: na een jaar bezinning hoe je vol kunt worden van de Geest willen we nu meer aandacht schenken aan hoe dat in je leven dan uitwerking krijgt als je vol bent van de Geest.

Hoe kunnen de vruchten van de Geest verder rijpen in ons?
Als je gaven ontvangt, krijg je meteen een opdracht mee, om die ook te gaan gebruiken. Zo ook jij en ik. Wat je ontvangt is niet (alleen) voor jezelf, maar vooral ook om door te geven. Hoe staan we met wat we geloven en van God ontvangen hebben in onze omgeving?

In het jaar over ‘heel het leven’ hebben we met een groep de gelijknamige cursus van New Wine met Dave Bookless gedaan. Hij sprak over Jer. 29:5-7: bouw huizen, leg tuinen aan, ga relaties aan met je omgeving – leef op de plek waar je bent. En bid voor de stad waar je terechtgekomen bent. Kortom: ‘Bloei en draag vrucht op de plek waar je geplant bent’. Psalm 92 zegt ook zoiets: rechtvaardigen staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God groeien zij op.

Wat gaan we doen?
Dit rijpen, groeien en bloeien op ons eigen plekje, willen we graag komend jaar uitwerken. Daarbij komen ook deelthema’s aan de orde als geroepen zijn, een opdracht hebben, onze missie in de relatie met de mensen om ons heen, maar ook met onze leefomgeving: wat er verder groeit en bloeit of nog niet of niet meer.

En als het over groeien gaat: wanneer ben je dan eigenlijk uitgegroeid en volwassen – of ben je blijvend ‘growing young’!? En over bloeien: hoe ben jij dan een stralende volgeling van Jezus? Nederig en eenvoudig misschien, maar we staan ook ergens voor en dat mogen we laten zien. Wat is  jouw ‘unique selling-point’? Zonder commercieel te worden, maar wel het licht laten stralen dat we van Christus weerkaatsen en de lamp niet onder onze korenmaat zetten.

Met een brainstorm-team waaronder Ronald, Job, Klaas, Edith en Hank Jansen is over dit thema gemijmerd, gebeden en gesproken. Dank jullie wel! En Henk heeft grotendeels de opzet verder uitgewerkt zoals ook hier beschreven.

Hier alvast een ‘sneak preview’:

  • 18 September gaan we met het eerste deelthema aan de slag: ‘Groei waar je geplant bent’.
  • Oktober staat in het teken van genieten van je omgeving, niet genieten van je omgeving en tijd voor actie en een Michazondag er inspiratie om in je omgeving aan de slag te gaan.
  • November gaat over groeien in de herfst en waar je dan je voeding vandaan haalt. Maar ook over groeien in afhankelijkheid van God en hoe Openbaringen ons inspireert om aandacht te hebben voor de hoop middels vrucht en genezing.
  • In december richten we ons op Gods zoon die kwam als een licht voor ons en om van uit te delen. Hoe wij een licht voor de wereld kunnen zijn en hoe we wegbereiders kunnen zijn. Op welke vraag is Jezus het antwoord? Op welke donkerte is dit licht een antwoord?

Vanaf januari gaan we aan de slag met bijvoorbeeld identiteit, een nieuw jaar en nieuwe kansen, wat het betekent om Gods geliefde kind te zijn, het profiel van een leerling, altijd blijven leren, leerbaar zijn en de 5 dimensies van leren. Ook onderwerpen als ‘Growing Young, groeien door klein te worden, wat we kunnen leren van een dwaze koning en meer.

Tot slot in vertrouwen dat als wij bidden, ploegen, mesten, zaaien en verzorgen, Christus zelf de groei en bloei zal geven in jou en door jou heen naar jouw omgeving. De thema’s zijn in grote lijnen al uitgewerkt tot en met maart 2023. Maar de teams en voorgangers laten zich graag verrassen door wat door de Geest er na de voorbereiding verder uit gaat komen in de diensten en andere mooie avonden. We zijn nieuwsgierig naar wat God dit seizoen voor ons in petto heeft. Jij ook?

Namens de Stuurgroep,
Martijn Stuiver

U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×